Wojciech Roszka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Naukowo zajmuję się metodami statystycznej integracji danych z uwzględnieniem ich zastosowania w spisie wirtualnym. Dodatkowo interesuję się metodami statystycznymi w badaniach rynku. Moje hobby to literatura political–fiction, a także szeroko pojęty temat kolei żelaznej.Henryk Runka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół programowania komputerów, inteligencji biznesowej oraz modelowania procesów gospodarczych. Interesuję się również szeroko rozumianą motoryzacją oraz światem przyrody.Marcin Szymkowiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim metod estymacji w badaniach z brakami odpowiedzi (kalibracja), statystyki małych obszarów oraz metody reprezentacyjnej. Interesuje się również metodami statystycznymi wykorzystywanymi w badaniach rynku. Uwielbiam królową nauk ze szczególnym uwzględnieniem statystyki matematycznej. Kocham szachy, przez co potrafię nie jeść i nie spać, w tym czasie grywając na jednym z serwerów z ludźmi z całego świata. Grywam również w siatkówkę, piłkę nożną, godzinami potrafię słuchać muzyki oraz podróżuję.Hanna Wdowicka

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W ramach statystyki interesuje się statystyką małych obszarów, a w szczególności modelowaniem wielopoziomowym. Moje zainteresowania pozanaukowe związane są z filmem i malarstwem impresjonistycznym.Aleksandra Witkowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moje zainteresowania naukowe związane są z metodą reprezentacyjną, analizami regionalnymi oraz wielowymiarową analizą statystyczną. Uwielbiam podróże.Marek Witkowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moje zainteresowania związane są z wykorzystaniem metod statystycznych w działalności przedsiębiorstwa. Interesują mnie również metody wielowymiarowej analizy statystycznej. Zainteresowania pozanaukowe związane są z piłką nożną, o której mógłbym rozmawiać długimi godzinami.