W pierwszym etapie rekrutacji należy złożyć zgłoszenie drogą elektroniczną. W tym celu należy przejść do formularza aplikacji on-line i wybrać w zakładce Wybierz kierunek studiów: "Zaawansowane techniki analityczne w biznesie. Studia podyplomowe pod patronatem SAS Institute". Następnie należy postępować zgodnie z wytycznymi pojawiającymi się w kolejnych oknach formularza elektronicznego. Szczegółowy sposób wypełnienia formularza można znaleźć pod tym linkiem.

W drugim etapie rekrutacji należy osobiście lub listownie (ważna data wysłania dokumentów) złożyć w ciągu 14 dni roboczych kompletną dokumentację.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc jest ograniczona). Czas trwania rekrutacji dla planowanej V edycji studiów: do 30.09.2014 (lub wyczerpania limitu miejsc). Cena studiów - 4800 zł. Zgłoszenia należy składać osobiście bądź listownie w sekretariacie Katedry Statystyki.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • podanie (do wydrukowania z panelu użytkownika),
  • kwestionariusz (do wydrukowania z panelu użytkownika),
  • zobowiązanie pokrycia kosztów kształcenia (do wydrukowania z panelu użytkownika),
  • oryginał lub odpis (nie kserokopia) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego,
  • CV.

Dokumenty te można również pobrać ze strony studiów podyplomowych.

Kwestionariusz (format .doc) (format .pdf)
Podanie (format .doc) (format .pdf)
Wniosek o wystawienie FV (format .doc) (format .pdf)
Wniosek o FV do zapłaty (format .doc) (format .pdf)
Zobowiązanie indywidualne (format .doc) (format .pdf)
Zobowiązanie pracodawcy (format .doc) (format .pdf)

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Katedry Statystyki bądź listownie na poniższy adres:

Marcin Szymkowiak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Statystyki

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Z dopiskiem „Studia podyplomowe”