Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Laboratorium komputerowe - 12h
Prowadzący: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, dr hab. Henryk Runka, prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP , dr Marcin Szymkowiak – UEP, dr Tomasz Klimanek – UEP, dr Wojciech Roszka – UEP
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami Data Mining.

Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia Data Mining
Ćwiczenia 1 Analiza asocjacji i dysocjacji (analiza koszykowa).
Ćwiczenia 2 Wybrane analizy segmentacyjne.
Ćwiczenia 3 Wybrane modele predykcyjne – drzewa decyzyjne.
Ćwiczenia 4 Credit scoring.
Ćwiczenia 5 i 6 Wybrane zagadnienia z zakresu sieci neuronowych
Język wykładowy polski
Łącznie godzin 12