Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 8 h/Laboratorium komputerowe - 4h
Prowadzący: dr hab. Henryk J. Runka, prof. nadzw. UEP
Cel przedmiotu: Specyfikacja systemów klasy BI , metody analiz procesów biznesowych
i zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarczych.

Nazwa przedmiotu Business Intelligence – BI (Inteligencja biznesowa)
Wykład 1 Ewolucja systemów od wspomagania decyzji (DSS) do inteligencji biznesowej (BI)
- dane i informacje w procesach decyzyjnych. DSS i BI w systemie SAS.
Wykład 2 Infrastruktury technologiczne (sprzęt i oprogramowanie) w analizach procesów biznesowych.
Systemy informatyczne a systemy klasy BI.
Wymiana danych i informacji systemu SAS z systemami informatycznymi.
Wykład 3 Źródła danych w systemach BI. Hurtownie danych, mini hurtownie,
inne źródła danych: Excel, SAS-dataset, pliki tekstowe.
Modelowanie i wizualizacja procesów w BI. Eksploracja danych i ontologie.
Wykład 4 Analizy procesów biznesowych w SAS BI – część I: statystyka I ekonometria.
Analizy procesów biznesowych w BI – część II: badania operacyjne i optymalizacja.
Ćwiczenia 1 Analizy przypadków zastosowań BI w SAS.
Ćwiczenia 2 Inne koncepcje stosowania narzędzi BI.
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Allison Paul D., Logistic Regression Using the SAS System, SAS Institute, 1999.
Anandarajan Murugan, Anandarajan Asokan, Srinivasan Cadambi A., Bussines Intelligence Technique.
A Pespective from Acounting and Finance, Springer, 2004.
Freund Rudolf J., Littell Ramon C., SAS System for Regression 3rd Edition,
SAS Institute, 2000.
Khattree Ravindra, Nail Dayanand N., Multivariate Data Reduction and Discrimination with
SAS Software, SAS Institute, 2000.
Melomed E., Gorbach I., Berger A., Bateman P.: Microsoft SQL Server 2005 Analysis services, SAMS, 2007
Mendrala D., Szeliga M.: Server SQL 2008. Usługi biznesowe
SAS/ETS User’s Guide, SAS Publishing, 2008.
SAS/ STAT User’s Guide, SAS Publishing, 2008.
SAS/OR User’s Guide: Mathematical Programming, SAS Publishing, 2008.
Shmueli G., Patel P. N., Bruce P. C.: Data Mining for Business Intelligence. John Wiley & Sons, 2007.
Turban E., Aronson J. E., Liang Tng-Peng, Sharda R.: Decision Support and Business Intelligent Systems
(8th edition), Prentice Hall, 2007.
Turban E., Leidner D., McLean E., Wetherbe J.: Information Technology for Management
(5th edition) John Wiley & Sons, 2006.
Pozostała zalecana literatura Howson C.: Business Objects: The Complete Reference, McGraw-Hill, 2003.
Lothka R: Expert C# 2005 Business Objects (2nd edition), Apress, 2006.
Łącznie godzin 12