Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład – 8h/Laboratorium komputerowe - 16h
Prowadzący: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP , dr Marcin Szymkowiak, dr Wojciech Roszka
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z metodami statystycznymi stosowanymi w analizach rynkowych i możliwościami ich przeprowadzenia z wykorzystaniem systemu SAS

Nazwa przedmiotu Metody badania rynku
Wykład 1 Rola badań rynkowych w procesie podejmowania decyzji, etapy badań, ich rodzaje i źródła danych
Wykład 2 Skale pomiarowe, analiza rzetelności skali, wstępna analiza danych
Wykład 3 Metody oceny pozycji na rynku, struktury rynku
Wykład 4 Analiza rynku w przestrzeni
Ćwiczenia 1 Wstępna analiza ilościowa danych marketingowych w SAS
Ćwiczenia 2 Pytania wielokrotnego wyboru, badanie współwystępowania
Ćwiczenia 3 Metody wnioskowania statystycznego w ocenie skuteczności działań marketingowych
Ćwiczenia 4 Segmentacja rynku: kryteria, zmienne profilowe, drzewa klasyfikacyjne, metoda. detekcji-interakcji
Ćwiczenia 5 Analiza conjoint w ocenie preferencji konsumentów
Ćwiczenia 6 Modelowanie krzywej życia produktu z wykorzystaniem regresji logistycznej - konstrukcja funkcji sprzedaży opisującej zmiany w czasie oraz z uwzględnieniem zależności korelacyjnych
Ćwiczenia 7 Prognozowanie sprzedaży
Ćwiczenia 8 Geomarketing w SAS
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Rószkiewicz M. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.
Gatnar E., Walesiak M. [red.] (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Khattree Naik D. (ROK), Applied Multivariate Statistics with SAS® Software, Second Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA
Everitt B., Der G. (ROK), A Handbook of Statistical Analyses Using SAS®, Second Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA
Pozostała zalecana literatura Churchill G. A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
Walesiak M., Gatnar E. [red.] (2009), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
Westfall P., Tobias R., Rom D., Wolfinger R.,Hochberg Y. (ROK), Multiple Comparisons and Multiple Tests Using SAS® Text and Workbook Set, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Muller K., Fetterman B. (ROK), Regression and ANOVA: An Integrated Approach Using SAS® Software, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Allison P. (ROK), Logistic Regression Using the SAS® System: Theory and Application, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Walker G. (ROK), Common Statistical Methods for Clinical Research with SAS® Examples, Second Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Łącznie godzin 24