Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 8h/Laboratorium komputerowe – 10h
Prowadzący: dr hab. Elżbieta Gołata prof. nadzw. UEP, dr Aleksandra Witkowska, dr Tomasz Klimanek, dr Hanna Wdowicka/td>
Cel przedmiotu:
  • Prezentacja kierunków zastosowań analizy współzależności w biznesie
  • Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami analizy współzależności,
    które mogą wspomagać procesy decyzyjne w podmiotach gospodarczych,
    ich walorami poznawczymi i warunkami ograniczającymi ich stosowanie
  • Wyrobienie u słuchaczy umiejętności doboru narzędzi analizy zgodnie z zasadami poznania naukowego

Nazwa przedmiotu Detekcja i analiza współzależności w biznesie
Wykład 1 Wprowadzenie do analizy współzależności zjawisk gospodarczych,
Wykład 2 Mierniki korelacji dwóch i wielu zmiennych
Wykład 3 Analiza regresji liniowej
Wykład 4 Ocena jakości funkcji regresji i jej wykorzystanie w celach decyzyjnych
Ćwiczenia 1 Badanie współzależności zmiennych jakościowych – PROC FREQ
Ćwiczenia 2 Analiza korelacji i regresji z wykorzystaniem PROC CORR i PROC REG
Ćwiczenia 3 Obserwacje nietypowe, dobór zmiennych i wybór modelu w SAS
Ćwiczenia 4 Regresja logistyczna z PROC LOGISTIC w systemie SAS
Ćwiczenia 5 Analizy biznesowe – case studies
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Der G., Everitt B.S. (2002), Handbook of Statistical Analyses using SAS, second edition, CRC Press LLC.
Paradysz J. (2005), Statystyka, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
Sobczyk M. (2006) , Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Wyd UMSC, Lublin.
Pozostała zalecana literatura Schlotzhauer S.D., Littell R.C. (1997), SAS System for Elementary Statistical Analysis,
SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Łącznie godzin 18