Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Laboratorium komputerowe – 18h
Prowadzący: dr hab. Elzbieta Gołata prof. nadzw. UEP, dr Marcin Szymkowiak, dr Wojciech Roszka
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami tworzenia raportów
z wykorzystaniem predefiniowanych procedur (PROC MEANS, PROC PRINT, PROC FREQ, PROC TABULATE, PROC REPORT)
oraz z metodami wizualizacji danych w oparciu o szeroką gamę wykresów.
Przedstawione zostaną ponadto możliwości publikacji uzyskanych wyników w oparciu o funkcjonalne
zastosowanie Uniwersalnego Systemu Prezentacji Danych (ODS - OUTPUT DELIVERY SYSTEM) do różnych formatów: HTML, PDF, RTF, XLS.

Nazwa przedmiotu Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS
Ćwiczenia 1 Wprowadzenie do wizualizacji danych w systemie SAS
Ćwiczenia 2 Tworzenie wykresów w systemie SAS (słupkowe, punktowe, liniowe, kołowe, mapowe itd.)
Ćwiczenia 3 Metody wzbogacania wykresów - Annotate Facility
Ćwiczenia 4 Wprowadzenie do raportowania w systemie SAS
Ćwiczenia 5 Zastosowanie wybranych procedur w procesie raportowania
(PROC MEANS, PROC PRINT, PROC FREQ, PROC TABULATE, PROC REPORT)
Ćwiczenia 6 Zaawansowane metody raportowania tabelarycznego
Ćwiczenia 7 Automatyzacja procesu tworzenia raportów
Ćwiczenia 8 Wprowadzenie do mechanizmu ODS
Ćwiczenia 9 Metody tworzenia formatów publikacji (HTML, PDF, RTF, XLS) z wykorzystaniem mechanizmu ODS
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Burlew M.M. (2005), SAS Guide to Report Writing: Examples, Second Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Carpenter A., Shipp Ch. E. (1995), Quick Results with SAS/GRAPH Software, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Haworth L. E (1999), Proc Tabulate by Example, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Pozostała zalecana literatura Carpenter A. (2007), Carpenter's Complete Guide to the SAS REPORT Procedure (Sas Press),
SAS Institute Inc., Cary, NC, USA./td>
Łącznie godzin 18