Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest napisanie pracy dyplomowej u dowolnie wybranego wykładowcy z tytułem naukowym co najmniej dr oraz jej pozytywna obrona. W przygotowywanej pracy dyplomowej niezbędne jest wykorzystanie wybranych narzędzi, modeli i metod jakie oferuje program SAS. Temat pracy oraz jej strukturę należy omówić z wybranym promotorem podczas seminarium dyplomowego.

Wróć do spisu przedmiotów