Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 4h/Laboratorium komputerowe – 8h
Prowadzący: dr Tomasz Klimanek, dr Marcin Szymkowiak
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z możliwościami modułu wspomagającego analizy przestrzenne - SAS/GIS.
Przedstawione zostaną specyficzne problemy analizy danych statystycznych wynikające z ich przestrzennego charakteru
i możliwości ich prezentacji na mapie numerycznej. Po zakończeniu zajęć słuchacz powinien posiadać
praktyczne umiejętności przygotowania danych dla potrzeb analiz prowadzonych w ramach komputerowych systemów informacji o przestrzeni,
ich wprowadzania do systemu, geokodowania oraz posługiwania się procedurą GIS.

Nazwa przedmiotu Systemy informacji o przestrzeni
Wykład 1 Systemy informacji o przestrzeni- wprowadzenie
Wykład 2 Funkcje analizy przestrzennej. Zastosowania systemów informacji o przestrzeni.
Ćwiczenia 1 Wprowadzenie do modułu SAS/GIS – struktura danych przestrzennych w SAS.
Ćwiczenia 2 Przygotowanie danych przestrzennych. Import danych przestrzennych z różnych źródeł do SAS.
Ćwiczenia 3 Przetwarzanie danych przestrzennych w module SAS/GIS. Geokodowanie.
Ćwiczenia 4 Analizy biznesowe w SAS/GIS – case studies.
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne SAS/GIS 9.1 Spatial Data and Procedure Guide, SAS Publishing (support.sas.com/pubs).
Iwańska M., Kistowski M. (1997), Systemy informacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Pozostała zalecana literatura Haining R. (2004), Spatial Data Analysis. Theory and Practice, Cambridge University Press.
Urbański J. (1997), Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Łącznie godzin 12