Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykład - 8h/Laboratorium komputerowe – 4h
Prowadzący: dr Marek Witkowski, dr Marcin Szymkowiak
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z narzędziami stosowanymi
do analizy symptomów zagrożenia działalności przedsiębiorstw

Nazwa przedmiotu Systemy wczesnego ostrzegania
Wykład 1 Istota systemów wczesnego ostrzegania i
źródła danych wykorzystywane w diagnostyce zagrożeń
Wykład 2 Metoda wskaźnikowa w badaniu zagrożeń działalności firmy
Wykład 3 Systemy wczesnego ostrzegania oparte na analizie dyskryminacyjnej
Wykład 4 Modele zmiennej syntetycznej w diagnostyce zagrożeń
Ćwiczenia 1 Wykorzystanie metody wskaźnikowej w analizie zagrożeń (SAS)
Ćwiczenia 2 Konstrukcja funkcji dyskryminacyjnej dla potrzeb analizy zagrożeń (SAS)
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Witkowski M. (2009), Ryzyko gospodarcze i jego pomiar. Zagadnienia wybrane,
Wyd. PWSZ w Kaliszu, Kalisz.
Antonowicz P. (2007), Metody oceny i prognozowania kondycji
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Wyd. ODDK, Gdańsk.
Pozostała zalecana literatura Prusak B. (2005), Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia
finansowego przedsiębiorstw,Wyd. Difin, Warszawa.
Łącznie godzin 12