Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Laboratorium komputerowe – 24h
Prowadzący: dr Tomasz Klimanek, dr Marcin Szymkowiak, mgr Tomasz Józefowski
Cel przedmiotu: Zapoznanie słuchaczy z procedurą PROC SQL, z językiem macierzowym IML,
oraz metodami tworzenia makrozmiennych. W szczególności, w ramach przedmiotu, słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu:
  • struktury języka SQL (tworzenie prostych i zagnieżdżonych zapytań, wykonywanie złożonych łączeń zbiorów, raportowanie),
  • składni języka IML ze szczególnym położeniem nacisku na wykorzystanie
    wiedzy matematyczno-statystycznej dostępnej w module SAS IML,
  • budowania dynamicznych algorytmów w oparciu wykorzystanie języka makr w procesie przetwarzania danych.

Nazwa przedmiotu Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)
Ćwiczenia 1 Wprowadzenie do języka SQL
Ćwiczenia 2 Budowa prostych i złożonych zapytań z wykorzystaniem PROC SQL
Ćwiczenia 3 Agregowanie danych w oparciu o PROC SQL
Ćwiczenia 4 Tworzenie, łączenie oraz modyfikacja zbiorów z wykorzystaniem PROC SQL
Ćwiczenia 5 Wprowadzenie do języka IML
Ćwiczenia 6 Statystyczna analiza danych z PROC IML
Ćwiczenia 7 Modelowanie zjawisk ekonomicznych z wykorzystaniem PROC IML
Ćwiczenia 8 Środowisko IML Studio 3.2
Ćwiczenia 9 Wprowadzenie do makroprogramowania
Ćwiczenia 10 Metody parametryzacji programów napisanych w języku 4GL
Ćwiczenia 11 Wykorzystanie instrukcji warunkowych i pętli w makroprogramowaniu.
Ćwiczenia 12 Zaawansowane techniki tworzenia makroprogramów
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Burlew M.M. (2006), SAS Macro Programming Made Easy,
Second Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Lafler K.P. (2004), Proc SQL. Beyond the Basics Using SAS,
SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
SAS/IML 9.1 (2004), User’s Guide, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Pozostała zalecana literatura Carpenter A. (2004), Carpenter's Complete Guide to the SAS Macro Language,
2nd Edition, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Łącznie godzin 24