Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

Wróć do spisu przedmiotów
Wymiar: Wykłady – 2 h/Laboratorium komputerowe – 10h
Prowadzący: dr Tomasz Klimanek
Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi sposobami pracy w systemie SAS. Chodzi tutaj o przedstawienie możliwości wykorzystania
w działalności przedsiębiorstwa podstawowego interfejsu SAS jak i jednego
z najbardziej popularnych produktów – Enterprise Guide.

Nazwa przedmiotu Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa
Wykład 1 Charakterystyka podstawowych sposobów przetwarzania danych w systemie SAS.
Ćwiczenia 2 Podstawowy interfejs SAS.
Ćwiczenia 2 Logika pracy w kodzie 4 GL.
Ćwiczenia 3 Charakterystyka podstawowych użytkowych proc-stepów SAS.
Ćwiczenia 4 Omówienie interfejsu Enterprise Guide.
Ćwiczenia 5 Przetwarzanie danych w Enterprise Guide.
Język wykładowy polski
Rekomendowane materiały dydaktyczne Dokumentacja oprogramowania SAS umieszczona na stronie http://support.sas.com/documentation
Pozostała zalecana literatura Cody R. (2007), Learning SAS by Example: A Programmer’s Guide, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Łącznie godzin 12