Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa

Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML)

Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS

Detekcja i analiza współzależności w biznesie

Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS

Badania sondażowe

Wielowymiarowa analiza statystyczna

Metody badania rynku

Business Intelligence

Wybrane zagadnienia Data Mining

Systemy wczesnego ostrzegania

Prognozowanie gospodarcze

Systemy informacji o przestrzeni

Seminarium dyplomowe

W trakcie zajęć w ramach studiów podyplomowych uczestnik zdobędzie cenne umiejętności związane z analizą danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi.

Pozna możliwości jednego z najlepszych programów statystycznych – SAS, wykorzystywanego jako podstawowe narzędzie pracy w różnego rodzaju firmach na całym świecie. W ramach prowadzonych zajęć uczestnik zdobędzie wiedzę nie tylko z zakresu przetwarzania danych, ale także w praktyczny sposób będzie umiał wykorzystywać szerokie spektrum metod analizy ilościowej.

Omawiane zagadnienia koncentrować się będą na pobieraniu danych, ich wstępnej obróbce, przygotowywaniu danych do analizy oraz edycji wyników i dystrybucji raportów z analiz. Uczestnik pozna zaawansowane metody analizy statystycznej, które stanowią obecnie narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez współczesnego menadżera. Możliwe to będzie dzięki odpowiednio zaplanowanej ścieżce studiów, która uwzględnia najnowsze metody analizy statystycznej wykorzystywanych w wielu dziedzinach życia.


Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Liczba godzin  
Wykorzystanie systemu analizy statystycznej SAS w działalności przedsiębiorstwa dr Tomasz Klimanek - UEP 12h sprawdź szczegóły
Przetwarzanie danych w pakiecie SAS (makroprogramowanie, SQL, IML) dr Tomasz Klimanek - UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
mgr Tomasz Józefowski – US
24h sprawdź szczegóły
Wizualizacja i raportowanie w systemie SAS dr hab. Elżbieta Gołata
prof. nadzw. UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
dr Wojciech Roszka - UEP
18h sprawdź szczegóły
Detekcja i analiza współzależności w biznesie dr hab. Elżbieta Gołata
prof. nadzw. UEP
dr Tomasz Klimanek - UEP
dr Aleksandra Witkowska – UEP
dr Hanna Wdowicka – UEP
18h sprawdź szczegóły
Badanie dynamiki zjawisk ekonomicznych w systemie SAS dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
dr Aleksandra Witkowska – UEP
drHanna Wdowicka – UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
18h sprawdź szczegóły
Badania sondażowe dr hab. Jan Paradysz
prof. nadzw. UEP
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
dr Tomasz Klimanek - UEP
12h sprawdź szczegóły
Wielowymiarowa analiza statystyczna dr hab. Dorota Appenzeller, prof. nadzw. UEP 18h sprawdź szczegóły
Metody badania rynku dr hab. Elżbieta Gołata
prof. nadzw. UEP
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
dr Wojciech Roszka - UEP
24h sprawdź szczegóły
Business Intelligence dr hab. Henryk Runka
prof. nadzw. UEP
12h sprawdź szczegóły
Wybrane zagadnienia Data Mining dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
dr hab. Henryk Runka, prof. nadzw. UEP
dr hab. Grażyna Dehnel, prof. nadzw. UEP
dr Marcin Szymkowiak – UEP
dr Tomasz Klimanek – UEP
dr Wojciech Roszka – UEP
12h sprawdź szczegóły
Systemy wczesnego ostrzegania dr Marek Witkowski – UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
12h sprawdź szczegóły
Prognozowanie gospodarcze dr Marek Witkowski – UEP
dr Aleksandra Witkowska – UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
18h sprawdź szczegóły
Systemy informacji o przestrzeni dr Tomasz Klimanek - UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
12h sprawdź szczegóły
Seminarium dyplomowe dr Marek Witkowski – UEP
dr Marcin Szymkowiak - UEP
12h sprawdź szczegóły
  Łącznie godzin: 210