Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Marcin Szymkowiak

m.szymkowiak@ue.poznan.pl

Katedra Statystyki

ul. Towarowa 53

Budynek C, pokój 423

tel. (61) 854 39 35

Sekretarz Studiów Podyplomowych

mgr Agnieszka Motała

agnieszka.motala@ue.poznan.pl

Katedra Statystyki

ul. Towarowa 53

Budynek C, pokój 406

tel. (61) 854 39 35


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Statystyki
ul. Towarowa 53
Budynek C – pokój 406
Sekretariat katedry jest czynny od poniedziałku do piątku od 8 do 15